Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Barcelona, Spain

3.200 EUR

Barcelona

Γραφείο • 250 m² • Αναφ: AOB2102021

Χώροι

Τουαλέτες2

Επιφάνειες

Διαβίωση250 m²

Barcelona

Ανελκυστήρας
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα