Οικόπεδο προς αγορά σε L'Eliana, Spain

135.000 EUR

L'Eliana

Οικόπεδο • 625 m² • Αναφ: V-T021

Επιφάνειες

Διαβίωση625 m²

L'Eliana

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα