Εμπορική γη προς πώληση, Şile, στην Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

530.000 EUR

Sortullu

Ξενοδοχείο

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο12000 m²

Sortullu

Sortullu

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειας
A
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)
A