1013 τμ οικοδομήσιμης και αξεπέραστης γης

39.455 EUR

Saint-Dizier

Οικόπεδο • Αναφ: 259316LTV

Επιφάνειες

Σύνολο1013 m²

Saint-Dizier

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα