Οικόπεδο προς αγορά σε Quarteira, Πορτογαλία

490.000 EUR

Quarteira, Faro

Οικόπεδο • 983 m² • Αναφ: 16039280

Επιφάνειες

Διαβίωση983 m²

Faro

Quarteira

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα