Οικόπεδο προς αγορά σε Quarteira, Πορτογαλία

850.000 EUR

Quarteira, Faro

Οικόπεδο • 1101 m² • Αναφ: 16039286

Επιφάνειες

Διαβίωση1101 m²

Faro

Quarteira

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα