Οικόπεδο προς αγορά σε Sant Feliu de Guíxols, Spain

520.000 EUR

Sant Feliu de Guíxols

Οικόπεδο • 536 m² • Αναφ: 4318

Επιφάνειες

Διαβίωση536 m²

Sant Feliu de Guíxols

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα