Οικόπεδο προς αγορά σε Blanes, Spain

850.000 EUR

Blanes

Οικόπεδο • 1574 m² • Αναφ: 100536

Επιφάνειες

Διαβίωση1574 m²

Blanes

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα