Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Noordbeemster, Netherlands

2.995.000 EUR

Noordbeemster, Jisperweg,2

Φάρμα • 8 δωμάτιο/α • 5 Κρεβ. • 632 m² • Αναφ: 16767

Χώροι

Δωμάτια8
Υπνοδωμάτια5

Επιφάνειες

Διαβίωση632 m²
Αγροτεμάχιο8260 m²
Εσωτερικό632 m²

Jisperweg,2

Noordbeemster

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειας
A