Κτίριο προς αγορά σε Puerto Rico de Gran Canaria, Ισπανία

135.000 EUR

Puerto Rico de Gran Canaria

Εμπορικό κτίριο • 2 Μπάν. • 25 m² • Αναφ: 0086-00521

Χώροι

Μπάνια2

Επιφάνειες

Διαβίωση25 m²
Αγροτεμάχιο32 m²

Puerto Rico de Gran Canaria

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα