Πρωταρχική γη θέσης, Birr, Νομός Offaly, Ιρλανδία

250.000 EUR

Birr

Ιδιοκτησία • 56000 m² • Αναφ: UMCB-T2489

Επιφάνειες

Διαβίωση56000 m²

Birr

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα