Οικόπεδο προς αγορά σε Marçà, Ισπανία

3.450.000 EUR

Marçà

Οικόπεδο • 250000 m² • Αναφ: 3016

Επιφάνειες

Διαβίωση250000 m²

Marçà

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα