Οικόπεδο προς αγορά σε Baix Camp, Spain

55.000 EUR

Baix Camp

Οικοδομήσιμη γη • 840 m² • Αναφ: 40504

Επιφάνειες

Διαβίωση840 m²

Baix Camp

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα