Οικόπεδο προς αγορά σε Lloret de Mar, Ισπανία

32.000 EUR

Lloret de Mar

Οικόπεδο • 790 m² • Αναφ: 9108TE.Z

Επιφάνειες

Διαβίωση790 m²

Lloret de Mar

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα