Οικόπεδο προς αγορά σε Navata, Spain

318.000 EUR

Navata

Οικόπεδο • 1297 m² • Αναφ: CP-6633

Επιφάνειες

Διαβίωση1297 m²

Navata

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα