Οικόπεδο προς αγορά σε Venade, Portugal

44.900 EUR

Venade, Caldeireiras

Οικόπεδο • Αναφ: ZMPT543636

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο226 m²

Caldeireiras

Venade

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα