Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Sollana, Spain

87.000 EUR

Sollana

Εμπορικοί χώροι • 1072 m² • Αναφ: 3900SO

Επιφάνειες

Διαβίωση1072 m²

Sollana

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα