Κτίριο προς αγορά σε Ελ Μπεντρέλ, Ισπανία

20.000 EUR

Ελ Μπεντρέλ

Εμπορικό κτίριο • 43 m² • Αναφ: LOC_5608

Επιφάνειες

Διαβίωση43 m²

Ελ Μπεντρέλ

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα