Οικόπεδο προς αγορά σε Gilet, Ισπανία

37.500 EUR

Gilet

Οικοδομήσιμη γη • 481 m² • Αναφ: SÒL_5420

Επιφάνειες

Διαβίωση481 m²

Gilet

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα