Κτίριο προς αγορά σε Tindaya, Ισπανία

64.000 EUR

Tindaya

Εμπορικό κτίριο • 1050 m² • Αναφ: TER_5352

Επιφάνειες

Διαβίωση1050 m²

Tindaya

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα