Κτίριο προς αγορά σε Σαμπαντέλ, Ισπανία

186.000 EUR

Σαμπαντέλ

Εμπορικό κτίριο • 98 m² • Αναφ: BOT_7051

Επιφάνειες

Διαβίωση98 m²

Σαμπαντέλ

Κλιματισμός
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα