Θέση στάθμευσης προς αγορά σε Barcelona, Spain

19.800 EUR

Barcelona

Θέση στάθμευσης • 9.3 m² • Αναφ: PLA_4296

Επιφάνειες

Διαβίωση9.3 m²

Barcelona

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα