Κτίριο προς αγορά σε Μονθόν, Ισπανία

69.900 EUR

Μονθόν

Εμπορικό κτίριο • 197 m² • Αναφ: LOC_4201

Επιφάνειες

Διαβίωση197 m²

Μονθόν

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα