Οικόπεδο προς αγορά σε Montferrer i Castellbò, Spain

60.000 EUR

Montferrer i Castellbò

Οικοδομήσιμη γη • 655 m² • Αναφ: SÒL_4182

Επιφάνειες

Διαβίωση655 m²

Montferrer i Castellbò

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα