Εξαιρετικό σπίτι 4 υπνοδωματίων, Portarlington, Co. Laois, Ιρλανδία

255.000 EUR

Portarlington

Ιδιοκτησία • 4 δωμάτιο/α • 4 Κρεβ. • 125 m² • Αναφ: UMCB-T2475

Χώροι

Δωμάτια4
Υπνοδωμάτια4

Επιφάνειες

Διαβίωση125 m²

Portarlington

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα