Οικόπεδο προς αγορά σε L'Eliana, Spain

130.000 EUR

L'Eliana

Οικοδομήσιμη γη • 606 m² • Αναφ: 38

Επιφάνειες

Διαβίωση606 m²

L'Eliana

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα