Οικόπεδο προς αγορά σε Sencelles, Ισπανία

99.000 EUR

Sencelles

Γεωργική εκμετάλλευση • 11000 m² • Αναφ: T-118

Επιφάνειες

Διαβίωση11000 m²

Sencelles

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα