Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Valencia, Spain

1.300.000 EUR

Valencia

Πολλαπλών χρήσεων • 1145 m² • Αναφ: 3377V

Επιφάνειες

Διαβίωση1145 m²

Valencia

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα