Οικόπεδο προς αγορά σε Santa Maria de Solius, Spain

65.000 EUR

Santa Maria de Solius

Οικόπεδο • 144 m² • Αναφ: 1939

Επιφάνειες

Διαβίωση144 m²

Santa Maria de Solius

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα