Σπίτι προς αγορά σε Sant Feliu de Guíxols, Spain

160.000 EUR

Sant Feliu de Guíxols

Σπίτι • 128 m² • Αναφ: 1922

Επιφάνειες

Διαβίωση128 m²

Sant Feliu de Guíxols

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα