Οικόπεδο προς αγορά σε Santa Cristina d'Aro, Ισπανία

175.000 EUR

Santa Cristina d'Aro

Οικόπεδο • 899 m² • Αναφ: 1947

Επιφάνειες

Διαβίωση899 m²

Santa Cristina d'Aro

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα