Θέση στάθμευσης προς αγορά σε Barcelona, Spain

56.650 EUR

Barcelona

Θέση στάθμευσης • 14 m² • Αναφ: I-00U95K-W-02KZRB

Επιφάνειες

Διαβίωση14 m²

Barcelona

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα