Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Barcelona, Spain

21.340 EUR

Barcelona

Γραφείο • 425 m² • Αναφ: BCN-OS-007098

Επιφάνειες

Διαβίωση425 m²

Barcelona

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα