Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Barcelona, Spain

15.400 EUR

Barcelona

Γραφείο • 245 m² • Αναφ: BCN-OS-007173

Επιφάνειες

Διαβίωση245 m²

Barcelona

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα