Γραφείο στο διάσημο Torre 2 das Amoreiras στη Λισαβόνα

320.000 EUR

Λισαβόνα, CAMPO DE OURIQUE

Γραφείο • 44.7 m² • Αναφ: 021901

Επιφάνειες

Διαβίωση44.7 m²
Χρησιμοποιήσιμο43.8 m²

CAMPO DE OURIQUE

Λισαβόνα

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα