Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Barbudo, Πορτογαλία

76.500 EUR

Barbudo, Braga

Γραφείο • 69 m² • Αναφ: 16002021

Επιφάνειες

Διαβίωση69 m²

Braga

Barbudo

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα