Θέση στάθμευσης προς ενοικίαση σε Αλτέα, Ισπανία

60 EUR

Αλτέα

Θέση στάθμευσης • 12 m² • Αναφ: 1046 A

Επιφάνειες

Διαβίωση12 m²

Αλτέα

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα