Θέση στάθμευσης προς αγορά σε la Bega de Mar, Spain

21.000 EUR

la Bega de Mar, Carrer Vall d'Agres

Θέση στάθμευσης • 43 m² • Αναφ: 1108/508

Επιφάνειες

Διαβίωση43 m²

Carrer Vall d'Agres

la Bega de Mar

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα