Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Valencia, Spain

800 EUR

Valencia, Carrer de la Safor

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 175 m² • Αναφ: 1108/918

Χώροι

Τουαλέτες1

Επιφάνειες

Διαβίωση175 m²
Χρησιμοποιήσιμο150 m²

Carrer de la Safor

Valencia

τύποςΕμπορικοί χώροι
ΚατάστασηΚαλή κατάσταση
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα