Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Sado, Πορτογαλία

42.000 EUR

Sado, Setúbal

Κατάστημα • 114 m² • Αναφ: 14403808

Επιφάνειες

Διαβίωση114 m²

Setúbal

Sado

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα