Οικόπεδο προς αγορά σε Εσποσέντε, Πορτογαλία

80.000 EUR

Εσποσέντε, Braga

Οικόπεδο • 696 m² • Αναφ: 15993986

Επιφάνειες

Διαβίωση696 m²

Braga

Εσποσέντε

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα