Θέση στάθμευσης προς ενοικίαση σε Calendário, Πορτογαλία

50 EUR

Calendário, Braga

Γκαράζ • 100 m² • Αναφ: 15994527

Επιφάνειες

Διαβίωση100 m²

Braga

Calendário

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα