Οικόπεδο προς αγορά σε Abade de Neiva, Πορτογαλία

1.000.000 EUR

Abade de Neiva, Braga

Οικόπεδο • 25000 m² • Αναφ: 15994065

Επιφάνειες

Διαβίωση25000 m²

Braga

Abade de Neiva

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα