Θέση στάθμευσης προς αγορά σε Abade de Neiva, Πορτογαλία

30.000 EUR

Abade de Neiva, Braga

Γκαράζ • 70 m² • Αναφ: 15994070

Επιφάνειες

Διαβίωση70 m²

Braga

Abade de Neiva

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα