Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Vilela, Πορτογαλία

120.000 EUR

Vilela, Braga

Αποθήκη • 500 m² • Αναφ: 15992191

Επιφάνειες

Διαβίωση500 m²

Braga

Vilela

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα