Οικόπεδο προς αγορά σε Casares, Spain

172.000 EUR

Casares

Οικοδομήσιμη γη • 1186 m² • Αναφ: VIL50873

Επιφάνειες

Διαβίωση1186 m²

Casares

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα