Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Barcelona, Spain

8.500 EUR

Barcelona

Γραφείο • 255 m² • Αναφ: AOB2101015

Χώροι

Τουαλέτες2

Επιφάνειες

Διαβίωση255 m²

Barcelona

Ανελκυστήρας
Κλιματισμός
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα