Οικόπεδο προς αγορά σε Sant Feliu de Guíxols, Spain

3.975.000 EUR

Sant Feliu de Guíxols

Οικόπεδο • 5150 m² • Αναφ: LFCB1212

Επιφάνειες

Διαβίωση5150 m²

Sant Feliu de Guíxols

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα