Οικόπεδο προς αγορά σε Begur, Spain

840.000 EUR

Begur

Οικόπεδο • 1900 m² • Αναφ: CBR4206

Επιφάνειες

Διαβίωση1900 m²

Begur

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα