Οικόπεδο προς αγορά σε Begur, Spain

170.000 EUR

Begur

Οικόπεδο • 976 m² • Αναφ: LFCB1140

Επιφάνειες

Διαβίωση976 m²

Begur

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα